U bevindt zich hier: Startpagina >> Bemiddeling in arbeid

VAN ALLE TIJDEN

Conflicten zijn van alle tijden en maken deel uit van ons leven. Kibbelende schoolkinderen die door een leerkracht uit elkaar worden gehaald en gevraagd worden de discussie bij te leggen… of elkaar in het haar vliegende collega’s die door hun chef worden aangemaand hun ruzie bij te leggen en constructief verder te werken…

Voorbeelden die we in ons dagelijks leven tegenkomen en eigenlijk een zekere vorm van bemiddeling inhouden. Maar in sommige situaties verloopt het niet altijd zoals in de voorbeeldjes hierboven en ontstaat een aanslepend conflict.

We spreken van een conflict bij een situatie waarbij minimum twee partijen een objectieve of psychologische onverenigbaarheid vaststellen m.b.t. hun opvattingen, waarden, doelen, belangen enz...

Problemen in werkrelaties, een moeilijke echtscheiding, burenruzie, een geschil tussen huurder en eigenaar… het kan ook jou overkomen. En ofwel lost het zichzelf op of het gaat escaleren. En willen we dit laatste vermijden dan kan een andere onpartijdige partij erbij gehaald worden om je hierbij te helpen, want dergelijke conflicten los je niet noodzakelijk op voor de rechtbank. Er bestaat immers een alternatief:

 

BEMIDDELEN

 

Professor Dr. Hans Van Houtte, Gewoon Hoogleraar aan de K.U. Leuven, Mediator bij het Brussels Business Mediation Center en tevens Bestuurslid van het Belgisch centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA) omschrijft bemiddeling of mediatie als een proces waarbij een derde door middel van gesprekken probeert aan te voelen waarin het geschil tussen partijen gelegen is. Hij zoekt zo naar mogelijke oplossingen voor het geschil en probeert de partijen bij elkaar te brengen. De voorgestelde schikking moet voor beide partijen een win-win oplossing betekenen, waaruit elke partij voordeel haalt. Het uiteindelijke akkoord wordt bezegeld door een overeenkomst.

 

Bemiddeling is dus een vreedzame, eenvoudige, snelle en vaak efficiënte methode om conflicten op te lossen en kent een aantal eigen specifieke kenmerken:

1. De bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis d.w.z. dat niemand kan verplicht worden tot deelname aan een bemiddeling.

2. De bemiddeling wordt uitgevoerd door een professionele en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze garandeert de dialoog onpartijdig en neutraal op te volgen. De mediator bezit niet de bevoegdheid om een oplossing aan de partijen op te leggen.

3. De bemiddeling is strikt vertrouwelijk en jou bemiddelaar is gehouden aan de geheimhoudingsplicht. D.w.z. dat datgene wat de partijen zeggen of schrijven niet zal gebruikt kunnen worden buiten de context van de bemiddeling. Ze kunnen dus vrijuit spreken.

Bemiddeling kunnen we ook juridisch gaan indelen. De wet maakt dan een onderscheid tussen:

1. Vrijwillige bemiddeling, d.i. iedereen die bekwaam is een overeenkomst aan te gaan, met uitzondering van minderjarigen en diegene aan wie een gerechtelijk raadsman is toegevoegd

2. Gerechtelijke bemiddeling, d.i. een bemiddeling door ieder door de federale commissie inzake bemiddeling erkende bemiddelaar