U bevindt zich hier: Startpagina >> Bemiddeling in arbeid >> Outplacement >> Onze Inhoud

ONZE INHOUD

Doorheen deze begeleiding worden een aantal stappen doorlopen:

•  Intake van de werknemer: Tijdens de eerste sessies wordt er aandacht geschonken aan het emotionele verwerkingsproces. Aandacht gaat naar de opbouw van een vertrouwensrelatie tussen de coach en de kandidaat.

•  Joboriëntatie: Via interview technieken proberen we inzicht te krijgen in de loopbaanmogelijkheden en het jobdoelwit, gebaseerd op kennis, ervaring, interesses, ambitie, drijfveren en capaciteiten.

•  Planning: Er wordt een concreet en gericht actieplan opgesteld, waarin wordt opgenomen hoe de werknemer zijn carrière wil verder zetten en welke stappen hij hiertoe wil en/of moet nemen.

•  Marktanalyse: De arbeidsmarkt wordt onderzocht en in kaart gebracht. Er wordt nagegaan welke sectoren of bedrijven in aanmerking kunnen komen en welke kanalen kunnen gebruikt worden. Aandacht voor gekende en verborgen arbeidsmarkten. Er wordt stilgestaan bij de diverse vereisten.

•  Zelfkennis: Aandacht voor de eigen mogelijkheden, inschattingsvermogen en hulpkanalen.

•  Leren solliciteren: De werknemer leert vacatures te analyseren, telefoongesprekken te voeren, een cv en een sollicitatiebrief te schrijven. Aandacht gaat eveneens naar de diverse selectieprocedures en presentatie.

•  Permanentie en opvolging: Wanneer de werknemer met vragen zit, kan hij de coach altijd telefonisch bereiken voor individuele bijstand i.f.v. het outplacement. De specifieke acties van de werknemer worden opgevolgd en feedback wordt gegeven. Waar nodig wordt bijgestuurd.

•  Coaching bij het opstellen van het Persoonlijk Ontwikkeling Plan: Verwachtingen en competenties, opleidingen, leer en groei potentieel ...

•  Opvolging bij tewerkstelling: Er wordt ondersteuning geboden tijdens de start van de nieuwe tewerkstelling.

Voor al deze stappen staat tijdens de momenten van begeleiding steeds het nodige materiaal ter beschikking (documentatie, tests, sollicitatiewerkboek, internetaansluiting, tijdschriften en kranten).

Wanneer de werknemer overweegt zich zelfstandig te vestigen, kunnen we zorgen voor juridisch, fiscaal en sociaal adviesinwinning.