U bevindt zich hier: Startpagina >> Coaching en training >> Coaching in bedrijven >> MBTI gebruiken voor uw organisatie

Voordelen voor u en uw organisatie

Kennis van hoe anderen informatie opnemen, beslissingen maken, omgaan met verandering en conflicten oplossen kan je helpen bij het bouwen van winnende teams. Niet toevallig werken bepaalde werknemers goed samen, en vinden tegelijkertijd sommige nooit hun draai in een groep. Zo zijn er vele voorbeelden te geven van mismatchen en synergieën op het gebied van de taken en verantwoordelijkheden die eenieder vervult.

Je hoeft niet naar de Ardennen om teamdynamica zichtbaar te maken. Ook in jouw eigen bedrijfsruimte kunnen d.m.v. interactieve oefeningen en het gebruik van een psychometrisch instrument, de MBTI®, in een korte tijd de elementen worden vastgesteld die jouw teamleden kunnen helpen bij het optimaliseren van hun besluitvorming- en productiviteit. De MBTI® wordt dan ook gebruikt als een tool tot zelfkennis en ontwikkeling van elk teamlid.

Het MBTI Stap I instrument bevordert een constructieve benadering van individuele verschillen. Het laat zien dat verschillende werkstijlen elkaar kunnen aanvullen in plaats van elkaar tegen te werken.
Het MBTI Stap I instrument heeft in zestig jaar een indrukwekkende en gerenommeerde reputatie opgebouwd. Daarbij is binnen diverse organisaties uit allerlei branches aandacht besteed aan verschillende werkgerelateerde kwesties.

De MBTI is een internationaal instrument die jouw organisatie in staat stelt om wereldwijd een gemeenschappelijk kader te ontwikkelen. De vragenlijst is vertaald in meerdere talen waarbij rekening is gehouden met culturele verschillen. Op deze manier kan men erop vertrouwen dat het instrument valide blijft.
Door de voortdurende ontwikkeling van het instrument is de MBTI altijd up to date en van blijvende toegevoegde waarde.


MBTI® is het meest gebruikte instrument om de vinger te leggen op fundamentele verschillen tussen mensen.
Niet alleen inzicht in jouw persoonlijke stijl, maar ook begrip voor het anders zijn van collega's en/of medewerkers helpen je effectief in jouw dagelijkse werking en communicatie.

Op deze manier:

 1. weet elk zijn persoonlijk gedrag, benaderingen en reacties beter te plaatsen en hier ook bewuster mee om te gaan;
 2. heeft ieder een handvat om z'n interactie, communicatie en samenwerking met anderen effectiever te laten lopen;
 3. kan men de werking van het team optimaliseren door elk van de teamleden in zijn kracht te plaatsen;
 4. kan iedereen de moeilijke situaties, conflicten en misverstanden benoemen en constructief benaderen.

Doelgroep

Deze training richt zich naar de teams die willen stilstaan bij hun groei sterkten en valkuilen en een handvat zoeken in de samenwerking met elkaar:
Ook voor personen met een functie als lijnmanager, teamcoache of HR-manager en managers in het algemeen..

Doelstelling

Tijdens deze training:

 1. verwerft ieder inzicht in zijn persoonlijke stijl, kenmerken, gevoeligheden en valkuilen;
 2. krijgt elk zicht op de typische eigenschappen en voorkeuren van collega's en/of medewerkers;
 3. wordt men aan de hand van oefeningen en praktijkgerichte opdrachten geconfronteerd met 'het anders zijn' van mensen;
 4. wordt iedereen begeleid in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Deze training geeft jou en je team  ruimte tot zelfinzicht en zelfreflectie. Op deze manier kan je bewuster omgaan met jouw sterkten en mogelijke valkuilen en kan je gerichter werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Verdere toepassing naar je dagelijkse praktijk en knelpunten kunnen na deze eerste stap in zelfkennis makkelijk vertaald worden (conflicthantering, coaching, teamcoaching, communicatie, ...)

Programma

De volgende topics komen aan bod:

 1. MBTI: omkadering
 2. Vier dimensies, 16 types
  1. Waar haalt u uw energie?
  2. Hoe neemt u informatie op?
  3. Op welke basis neemt u beslissingen?
  4. Hoe richt u zich naar de buitenwereld?
 3. Uw eigen MBTI profiel
 4. MBTI in de praktijk: oefeningen
 5. Opmaak persoonlijk ontwikkelingsplan

Aanpak

Voor deze training ontvangt u een vragenlijst die mij toelaat uw persoonlijk profiel reeds te bepalen.
Aan de hand van deze vragenlijst, oefeningen, voorbeelden en zelfreflectie leert u dan ook effectief inzicht te krijgen in uw eigen profiel en eigenschappen.
In de interactie en opdrachten met andere deelnemers ervaart u de verschillen in stijlen en leert u hier op een gepaste wijze mee om te gaan.
Na deze training kan u op mij beroep doen voor:

 1. Individuele coaching
 2. Teambegeleiding op basis van MBTI
 3. Leiderschap
 4. Coaching

Documentatie en volledige bundel met verschillende typologieën zijn inbegrepen.
Deze opleiding kan ook bij u "in company" georganiseerd worden.