U bevindt zich hier: Startpagina >> Coaching en training >> Wat is Coaching? >> Wat is de MBTI?
Afdrukken

Rob Maus is door ‘Oxford Psychologists Press Limited’ gecertificeerd als een ‘qualified user of MBTI®’ .

OPP België is onderdeel van OPP Ltd, een van de grootste internationale adviesbureaus en uitgever van psychologische instrumenten op het gebied van Human Resources. OPP België biedt  professionele ondersteuning bij het ontwikkelen en selecteren van mensen in organisaties.mbtiEen van de meest gebruikte persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld
De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) is een veelzijdig en gebruiksvriendelijk instrument. Het verschaft individuen en teams diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Door begrip van de verschillen tussen persoonlijkheidstypes, zijn groepen en individuen
beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen.

 

De toepassingen kennen een breed scala en zijn zowel in een één-op-één en binnen groepsverband toe te passen:


Individuele ontwikkeling en coaching
De MBTI® helpt mensen hun voorkeurstijl te begrijpen en hoe deze ontwikkeld kan worden om effectiever met anderen om te gaan. Bovendien helpt het mensen om onderlinge verschillen te waarderen en op die manier relaties op het werk te verbeteren.

Management en leiderschapsontwikkeling
De MBTI® wordt sterk aanbevolen voor management- en leiderschapontwikkelings- programma’s. Het helpt managers en leidinggevenden om te begrijpen welk effect hun persoonlijke stijl heeft op anderen. Daarnaast geeft het instrument inzicht in bepaalde aspecten van hun rol die zij op natuurlijke wijze vervullen, maar ook op gebieden waar ze wellicht meer aandacht aan kunnen besteden.

Teambuilding en –ontwikkeling
Door de MBTI® te gebruiken binnen een teambuilding sessie, worden de teamleden zich beter bewust van de stijl van werken die het team hanteert. Hierdoor kan het team meer aandacht besteden aan de interne behoeften, gebruik maken van individuele sterke punten en ontwikkelingsgebieden vaststellen. De MBTI® helpt om de communicatie te verbeteren, problemen makkelijker op te lossen en de waardering voor diversiteit te stimuleren. De voordelen reiken verder dan het team, wanneer de leden inzien welk effect ze hebben op andere teams en zij dit begrip verder ontwikkelen.

Organisatieverandering
De MBTI® biedt ondersteuning tijdens veranderingsprocessen. Het zal de organisatie en haar werknemers helpen te begrijpen waarom mensen verschillend reageren op verandering.

Communicatie verbeteren
De MBTI® is ideaal als hulpmiddel om individuen te laten inzien hoe zij effectiever met verschillende mensen kunnen communiceren. Het vormt een basis voor technieken die worden gebruikt om succesvoller te luisteren, te beïnvloeden en te overtuigen. Het MBTI® Stap I instrument kan ook worden ingezet voor: behoud van personeel, conflictbeheersing en loopbaanadvies.

 

Wat meet het instrument?
Door het invullen van de vragenlijst en een persoonlijke feedbacksessie worden kenmerken onthuld die uniek zijn voor elk persoonlijkheidstype.

De MBTI® dimensies onderzoeken de volgende kenmerken:

E I Waar u bij voorkeur uw energie vandaan haalt of uw aandacht op richt (Extraversion of Intraversion)
SN De manier waarop u informatie opneemt (Sensing of Intuition)
TF De manier waarop u het liefst beslissingen neemt (Thinking of Feeling)
JP Hoe u het liefst met uw omgeving omgaat, uw levensstijl (Judging of Perceiving)

Voordelen voor u en uw organisatie
Het MBTI Stap I instrument bevordert een constructieve benadering van individuele verschillen. Het laat zien dat verschillende werkstijlen elkaar kunnen aanvullen in plaats van elkaar tegen te werken.
Het MBTI Stap I instrument heeft in zestig jaar een indrukwekkende en gerenommeerde reputatie opgebouwd. Daarbij is binnen diverse organisaties uit allerlei branches aandacht besteed aan verschillende werkgerelateerde kwesties. Deze veelzijdigheid verzekert u van een hoog rendement op uw investering in een MBTI Stap I kwalificatietraining.
De MBTI is een internationaal instrument die uw organisatie in staat stelt om wereldwijd een gemeenschappelijk kader te ontwikkelen. De vragenlijst is vertaald in meerdere talen waarbij rekening is gehouden met culturele verschillen. Op deze manier kan men erop vertrouwen dat het instrument valide blijft.
Door de voortdurende ontwikkeling van het instrument is de MBTI altijd up to date en van blijvende toegevoegde waarde.


Je ziet de wereld niet zoals deze is maar zoals je zelf bent.

Diepgaand inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Dat is wat de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) als een veelzijdig en gebruiksvriendelijk instrument voor jou kan betekenen.

Doel
Met MBTI creëren we bewustwording bij een individu over zijn motivaties, natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. Daarnaast ontstaat er dankzij MBTI meer begrip voor personen die verschillen van jezelf. Het versterkt je zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen door erkenning en respect voor verschillen tussen mensen.

Onderwerpen
Afhankelijk van de individuele coachvraag kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Zelfkennis en ontwikkeling.
 • Carrièreontwikkeling.
 • Management- en leiderschapsontwikkeling en -coaching.
 • Communicatieverbetering.
 • Problemen oplossen en besluitvorming verbeteren.
 • Omgaan met conflicten.
 • Herkennen en beheersen van stress.

Verankering
MBTI® rapportage waaruit onder andere blijkt wat je voorkeur is op het gebied van de volgende vier dimensies:
Hoe wordt iemand gestimuleerd?
Waaraan besteedt iemand aandacht?
Hoe beslist een persoon?
Welke levenswijze neemt iemand aan en wat betekent dat op organisatiegebied?

De rapportage is in twee verschillende versies te verkrijgen. Het MBTI® Step1 rapport geeft in begrijpelijke taal informatie over vragen als:

 • Wat is je werkstijl?
 • Wat zijn je voorkeuren op het werk?
 • Wat is je communicatiestijl?
 • Wat is je aanpak bij het oplossen van problemen?

Met de MBTI® Step 2 wordt dieper ingegaan op de complexiteit van iemands persoonlijkheid door naar de onderliggende facetten van de vier dimensies te kijken.

De rapportage wordt nabesproken en mede vanuit de rapportage zijn leerdoelen of de coachvraag vast te stellen waarmee vervolgens aan de slag wordt gegaan. Per coachsessie worden afspraken gemaakt over de te volgen acties. Het eindresultaat wordt geëvalueerd in een evaluatiegesprek.

Doelgroep
Iedereen die behoefte heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Investering
Afhankelijk van het soort rapportage investeer je voor de licentiekosten van het instrument en de extra verklarende naslagteksten. Daarnaast kan je opteren voor een uitgebreide nabespreking. Voor aanvullende coachgesprekken wordt graag een maatwerkvoorstel voor je gemaakt.